Visie

De visie van zwemschool Swimstar is gericht op de gebieden kind, ouders en personeel.

Kind

Het kind met al zijn mogelijkheden en onmogelijkheden staat centraal. We vinden het belangrijk dat het kind op een veilige en plezierige wijze de zwemvaardigheden aanleert. Daarnaast wordt binnen de groep kinderen ingespeeld op de behoeftes van het kind als individu om zo de eigenheid van het kind niet uit het oog te verliezen.

Ieder kind leert zwemmen in zijn eigen tempo, wat grotendeels ook afhangt van de motorische ontwikkeling van het kind. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om in hun eigen tempo te leren. Hiervoor vragen wij vooral geduld en vertrouwen van de ouders.

De Starfish Swimming – methode is ook zeer geschikt voor het geven van zwemonderwijs aan kinderen met een bijzondere eigenschap (bijv. ADHD, ASS, motorische beperkingen, visuele beperkingen, auditieve beperkingen, syndroom van Down, etc.)

Door extra individuele aandacht en begeleiding kunnen ook deze kinderen bij ons meer plezier aan zwemmen beleven. Hiermee werken ze aan hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Afhankelijk van de wens van de ouders en het kind kan dit mogelijk leiden tot een zwemdiploma.

Ouders/Verzorgers

Wij willen de ouders/verzorgers zoveel mogelijk informeren over de gang van zaken binnen de zwemschool en de zwemontwikkeling van hun kind. Binnen de grenzen van de zwemschool willen wij tegemoet komen aan de wensen en ideeën van ouders en inspelen op hun vragen. Persoonlijk contact met ouders/verzorgers en de kinderen vinden wij dan ook heel belangrijk.

Wij registreren de zwemontwikkelingen van de leerlingen op een wijze die recht doet aan de omvang en de mogelijkheden van de zwemschool. Op vragen van de ouders/verzorgers reageren wij snel en adequaat. Om teveel afleiding tijdens de lessen te voorkomen en de rust te bewaken, vragen wij ouders tijdens de lessen in de wachtruimte plaats te nemen. De laatste 5 minuten van de les worden de ouders in de gelegenheid gesteld te komen kijken.

Personeel

Medewerkers van de zwemschool wordt de ruimte geboden ervaringen op te doen en zich te ontplooien. Tevens zijn wij een erkend leerbedrijf en bieden derhalve ook stageplaatsen aan*1.

 

*1 Deze procedure loopt nog.